• AK2000/4000 犀锏系列 | 手持云台按键的功能介绍

  • AK2000/4000 犀锏系列 | 触控屏功能介绍

  • AK2000/4000 犀锏系列 | 开箱视频

  • AK2000/4000 犀锏系列 | 魔术环功能教程

  • AK2000/4000 犀锏系列 | 安装跟焦器教程视频

  • AK2000/4000 犀锏系列 | 连接WiFi蓝牙教程